Privacy & disclaimer

Deze website is eigendom van Mixtus Belgium BVBA.

Contactgegevens:

Mixtus Belgium BVBA

Adres maatschappelijk zetel: Bredestraat 4, 2000 Antwerpen
Telefoon: +32 3 331 31 00
E-mail: info@mixtus.be
Ondernemingsnummer: BE 0449.071.297
RPR: Arrondisement Antwerpen

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mixtus of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Mixtus levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Mixtus de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Mixtus kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Mixtus geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Mixtus kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Mixtus verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Mixtus hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mixtus, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten of reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mixtus, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, info@mixtus.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Mixtus, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, info@mixtus.be.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven.

Mixtus kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Mixtus website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Mixtus website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Termen

 • 1. Voorwaarden voor gebruik
 • 1.2. Beperkingen van aansprakelijkheid
  Onderworpen aan de wetten en voorschriften, de site-eigenaren www.mixtus.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade van winst, goodwill, gegevens, immateriële activa die kunnen optreden als gevolg van het gebruik of de de onmogelijkheid om de site te gebruiken. Bovendien hoeven de site-eigenaren www.mixtus.be is niet aansprakelijk voor elke reproductie of namaakproducten worden gehouden, niet voorzien in een gedeeltelijke inhoud of voor schade die voortvloeit uit de bovenstaande feiten.
 • 1.3. Het gebruik van deze site www.mixtus.beKrachtens deze bepalingen, de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de site volledig www.mixtus.be de bezoeker van de site. De informatie en beschreven op de site diensten in staat zijn onderheven technische onregelmatigheden of fouten in dit document. Deze informatie wordt verstrekt zonder enige vorm van garantie. De eigenaren van www.mixtus.be site kan worden op enige wijze aansprakelijk voor enig verlies of schade door een gebruiker lijdt als gevolg van onregelmatigheden in de site. Verkregen van de eigenaren schriftelijke of mondelinge informatie wordt nooit enige vorm van garantie onderheven.
 • 1.4. Toepasselijk recht en jurisdictie
  Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.
 • 2. Voorwaarden die specifiek zijn voor de inhoud en de onderdelen van de site www.mixtus.be.
 • 2.1. Audiovisuele componenten
  In het kader van de uitvoering van de activiteiten van de site-eigenaren www.mixtus.be organisatie biedt een aantal audio-visuele informatie. Deze worden gedeeld met de toestemming van hun auteurs of rechthebbenden.
 • 2.2. Links naar andere sites
  Om de kwaliteit van onze informatie aan een zo hoog mogelijk te houden zorgen, de site bevat links naar websites van derden www.mixtus.be en anderen. Mixtus heeft geen controle over de inhoud van deze webpagina’s en kan aansprakelijk worden gesteld op enigerlei wijze voor de inhoud of functies of voor een pauze op de Belgische of Europese wettelijke bepalingen in dit verband. Het niet naleven van deze regels kan worden opgeladen in ieder geval de site-eigenaren www.mixtus.be.