Terug naar nieuwsoverzicht

Storing vaste telefonie (CPS)

Deze info is enkel van toepassing voor klanten die gebruik maken van CPS (Carrier Pre Select) en dus nog over een Proximus telefoonlijn beschikken. Indien je hinder ondervindt met je vaste telefonie, is het belangrijk om eerst na te gaan of het probleem zich bij Mixtus of bij Proximus bevindt.

1. Wanneer je problemen ondervindt met zowel uitgaande als inkomende gesprekken, dan wend je je rechtstreeks tot de klantendienst van Proximus op het nummer 0800/22.400.
2. Indien je geen uitgaande gesprekken meer kan voeren vragen we je eerst een testgesprek te voeren met 1551 voor het nummer dat je tracht te bereiken. (vb. 1551016123123). Door deze test schakel je Mixtus uit en verloopt dit gesprek via Proximus.

– Komt dit testgesprek ook niet tot stand dan ligt het probleem bij de bestemmeling of heb je een verkeerd nummer ingegeven.
– Indien je dit gesprek wel zonder enig probleem kan voeren, hebben wij van jou volgende gegevens nodig:

– Het telefoonnummer waarmee je de oproep probeerde te voeren.
– Het nummer waarbij je de problemen ondervindt + eventueel het land (Duitsland, Frankrijk,…)
– De melding die je te horen krijgt (bezettoon, overbezettoon, een bepaalde boodschap, …)
– Een aantal tijdstippen (dag, uur) wanneer je dit nummer proberen te bereiken hebt.

Bezorg onze technische dienst bovenstaande gegevens via het nummer 022/900 900 of via e-mail: support@mixtus.be.

Bij problemen met de comfortdiensten bv. doorschakelingen, nummerweergave, voicemail,.. wend je je steeds tot de klantendienst van Proximus via het nummer 0800/22 400 daar deze diensten door Proximus worden geleverd en gefactureerd.