Waar ben je naar opzoek? Hoe kunnen we je helpen?

Heb je gekozen voor een Mixtus abonnement waar vaste telefonie inbegrepen is? Om van deze dienst gebruik te maken volstaat het om je telefoontoestel aan te sluiten via de PHONE 1 poort achteraan je Mixtus modem.

De Mixtus modem maakt voor je gesprekken gebruik van de VoIP software (spraak over internet). Telkens wanneer je een gesprek voert, reserveert je Mixtus modem een deel van de bandbreedte specifiek als spraakkanaal. Je internet en/of televisie gebruik ondervindt hiervan geen enkele hinder.

Wanneer je een gesprek voert, reserveert de Mixtus modem een deel van de bandbreedte dat voorzien is als spraakkanaal. Het pluspunt hier is dat dit je internet en/of televisiegebruik niet beïnvloedt. Indien je toch storingen ondervindt tijdens je communicaties, zoals bijvoorbeeld ruis op de lijn, haperende of wegvallende stemmen, robot-achtige stemmen,… neem dan contact op met onze technische dienst via het nummer 03 331 31 00, zodat één van onze medewerkers je te woord kan staan.

Meestal betreft het een probleem met de bandbreedte : je internetverbinding biedt misschien niet voldoende snelheid om de gewenste kwaliteit te leveren. De snelheid van je verbinding is afhankelijk van verschillende parameters. Graag verwijzen wij je hiervoor naar de betreffende paragraaf in onze technische bijlage. Deze vindt u terug op www.mixtus.be.

Wil je dat je correspondenten je telefoonnummer niet zien wanneer je hen opbelt?  Dat is mogelijk en volledig gratis!

Contacteer onze klantendienst op het nummer 03 331 31 00 of via support@mixtus.be indien je een anoniem oproepnummer wenst.

Deze gratis dienst wordt voor u binnen de 48u geactiveerd tijdens werkdagen. Je nummer zal dan bij elke uitgaande oproep verborgen blijven.  Om deze dienst te deactiveren neem je terug contact op met de klantendienst via het telefoonnummer 03 331 31 00 of via support@mixtus.be met vermelding van je naam en voornaam, aangevuld met je telefoonnummer. Wij deactiveren de dienst voor je binnen de 48u tijdens werkdagen.

Je modem beschikt over 2 telefoonpoorten : “PHONE 1″ en “PHONE 2″.
De mogelijkheid tot aansluiten van meerdere toestellen is van verschillende factoren afhankelijk:

Het gebruikte materiaal.

De achterkant van je modem bevat 2 PHONE poorten. Om meerdere telefoontoestellen aan te sluiten, sluit je een stekkerdoos RJ11 aan op PHONE 1.
PHONE 2 is dan gedeactiveerd, dus niet te gebruiken.

Opgelet: sommige toestellen op de markt zijn niet compatibel met ons systeem.

Er zijn bepaalde toestellen die vanuit een technisch oogpunt de kwaliteit van de lijn kunnen beïnvloeden. Wij raden je dan ook aan om deze te testen met één telefoonnummer, alvorens de andere toestellen aan te schakelen.

Mixtus biedt vanzelfsprekend ondersteuning voor faxtoestellen. Deze dienst kan je dan ook eenvoudig activeren. Hierna kan je je bestaande faxtoestel aansluiten op de telefoonuitgang van je modem.

Om je faxdienst te activeren, contacteer je onze klantendienst.  Deze optie kost je maandelijks slechts €5,00.

Deze info is enkel van toepassing voor klanten die gebruik maken van CPS (Carrier Pre Select) en dus nog over een Proximus telefoonlijn beschikken. Indien je hinder ondervindt met je vaste telefonie, is het belangrijk om eerst na te gaan of het probleem zich bij Mixtus of bij Proximus bevindt.

1. Wanneer je problemen ondervindt met zowel uitgaande als inkomende gesprekken, dan wend je je rechtstreeks tot de klantendienst van Proximus op het nummer 0800/22.400.
2. Indien je geen uitgaande gesprekken meer kan voeren vragen we je eerst een testgesprek te voeren met 1551 voor het nummer dat je tracht te bereiken. (vb. 1551016123123). Door deze test schakel je Mixtus uit en verloopt dit gesprek via Proximus.

– Komt dit testgesprek ook niet tot stand dan ligt het probleem bij de bestemmeling of heb je een verkeerd nummer ingegeven.
– Indien je dit gesprek wel zonder enig probleem kan voeren, hebben wij van jou volgende gegevens nodig:

– Het telefoonnummer waarmee je de oproep probeerde te voeren.
– Het nummer waarbij je de problemen ondervindt + eventueel het land (Duitsland, Frankrijk,…)
– De melding die je te horen krijgt (bezettoon, overbezettoon, een bepaalde boodschap, …)
– Een aantal tijdstippen (dag, uur) wanneer je dit nummer proberen te bereiken hebt.

Bezorg onze technische dienst bovenstaande gegevens via het nummer 022/900 900 of via e-mail: support@mixtus.be.

Bij problemen met de comfortdiensten bv. doorschakelingen, nummerweergave, voicemail,.. wend je je steeds tot de klantendienst van Proximus via het nummer 0800/22 400 daar deze diensten door Proximus worden geleverd en gefactureerd.